ЖҮРХИ
/ түүх /

Эртний монголын овгийн нэг - Тэд жүрхи овогтон болов. Монголын нууц дэлгэрэнгүй...