ам бузарлах
бусдад хүсэн гуйж хэлсэн үг бүтэлгүй болох

хөл нь өвдөх

миний хөл өвдөв

Зочин 2015-10-24 18:59:09