ЖОЛОМ

1. Модны мөчрөөр барьсан тов гэр, урц;


2. Монгол гэрийн хатгуур тооныг ханагүйгээр шууд униар нь газар хатгасан тов гэр, хатгуур, жовоодой, оромж - Үсрээд одсон шавар нь жолом тов дэлгэрэнгүй... Жангар.

If you want to get read, this is how you shulod write.

If you want to get read, this is how you shulod write.

Зочин 2015-08-01 19:35:44