ЖОЛОО

1. Хоёр үзүүрийг хазаарын зуузайд уясан, морь малыг залах битүү оосор: жолоо барих (а. Морь, малын дэлгэрэнгүй...


2. Машин, нисэх онгоц, хөдөлгөөнт техникийг чиглүүлэх, залах хэрэгсэл - Жолооч жолоогоо эргүүлэн даваа өөд авирч машиныхаа хүчийг нэмэн дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш., жолоо барих (удирдах, тэргүүлэх), жолоо залах (чилүүлэн удирдах), жолоо мушгих (автомашиныг залуурдан явуулах), жолооны сургууль хийх (машин барих дадлага хийх);

3. [шилжсэн] Төрийг удирдан чиглүүлэх хүч: алтан жолоо (төрийн жолоо), төрийн жолоо (төрийн удирдлага) - Төрийн дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Гүнж;
4. Чиг, зам, хэтийн зорилго: амьдралын жолоо (амьдралын зам) - Амьдралын жолоо шулуухан байдаггүй юм гэдэг энэ байх нь дээ гэж дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш., жолоо алдах (а. Жолоогүй болох; б. Бие сэтгэлээ захирч чадахгүй болох) - Хол нутгийн бүсгүйн сайханд сэтгэлийн жолоо алдах дөхөн… С.Эрдэнэ. Ангуучны дууль., сэтгэлийн жолоо (сэтгэлийн тэнцвэр, сэтгэлийн тэнхээ) - Эндүүрч байгаагаа мэдэхгүй болоод сэтгэлийнхээ жолоог сул тавьсан юм. С.Эрдэнэ. Хонгор зул.

жолоо барих а. Морь, малын жолоог атгаж залан явах; б. Жолоо мушгих
жолоо сойх а. Жолоо богиносгох; б. Хантайрах
жолоо сул тавих жолоо суллах, дураар давхиулах
жолоо сунгах жолоо тавин сул тэшүүлэх
жолоо таталгүй аяарлалгүй
жолоо хумхилгүй зогсолтгүй
жолоо эргүүлэх жолоо мушгих
жолоо цулбуур морь, малыг залах болон хөтлөх, уях оосор
жолоогоо атгуулах жолоо шилжүүлэх
жолоогоо сулруулах жолоогоо султгах
жолоогоо чангалах жолоогоо чангатгах
суран жолоо суран цулбуур
торгон жолоо өргүүлэх түрүүлэх
жолоо барих удирдах, тэргүүлэх
жолоо залах чилүүлэн удирдах
жолоо мушгих автомашиныг залуурдан явуулах
жолооны сургууль хийх машин барих дадлага хийх
алтан жолоо төрийн жолоо
төрийн жолоо төрийн удирдлага
амьдралын жолоо амьдралын зам
жолоо алдах а. Жолоогүй болох б. Бие сэтгэлээ захирч чадахгүй болох
сэтгэлийн жолоо сэтгэлийн тэнцвэр, сэтгэлийн тэнхээ