ЁЛЦГОР

1. Юмны улцгар, нялцгай шингэвтэр байдал;


2. Өвдсөн, нярайлсан хүний бие төдий л сайжраагүй байгаа нь: бие нь ёлцгор (бие нь тэнхрээгүй, сулбагар хэвээр байх);
3. Нимгэн арьстай, цагаан, цонхигор царай: ёлцгор царайтай (цонхигор царайтай);
4. Төрөлхийн бие муутай, чадал дорой: ёлцгор хүн (бие султай хүн) - Тэр угаасаа ёлцгор дорой амьтан. Яриа.

бие нь ёлцгор бие нь тэнхрээгүй, сулбагар хэвээр байх
ёлцгор царайтай цонхигор царайтай
ёлцгор хүн бие султай хүн