ДЭВШҮҮЛЭХ

Дээшлүүлэх, ахиулах, өөдлүүлэх: дэвшүүлсэн санал (өргөн мэдүүлсэн санал), албан тушаалд дэлгэрэнгүй... (албан тушаалд ахиулах), ерөөл дэвшүүлэх (ерөөл тавих), асуудал дэвшүүлэх (асуудал гаргах, санал болгох) - Би хичээлдээ тэр бие даах гэдгийг чинь л хийж асуудал дэвшүүлэх сургалтаар л туршиж үзэж байна. Д. Гармаа. Их урсгалын чимээ., болзол дэвшүүлэх (болзол санаачлан мэдүүлэх), онол дэвшүүлэх (онол гаргах), цол зэрэг дэвшүүлэх (цол зэрэг шагнуулахаар сонгон тодорхойлох), нэр дэвшүүлэх (нэрийг санал болгох, сонгох) - Нэгдлийн даргаар Гомбыг нэр дэвшүүлэн сонголоо. С.Дашдэндэв. Гурван айл., өргөн дэвшүүлэх (өргөн мэдүүлэх), санал дэвшүүлэх (санал гаргах, санал тавих).

дэвшүүлсэн санал өргөн мэдүүлсэн санал
албан тушаалд дэвшүүлэх албан тушаалд ахиулах
ерөөл дэвшүүлэх ерөөл тавих
асуудал дэвшүүлэх асуудал гаргах, санал болгох
болзол дэвшүүлэх болзол санаачлан мэдүүлэх
онол дэвшүүлэх онол гаргах
цол зэрэг дэвшүүлэх цол зэрэг шагнуулахаар сонгон тодорхойлох
нэр дэвшүүлэх нэрийг санал болгох, сонгох
өргөн дэвшүүлэх өргөн мэдүүлэх
санал дэвшүүлэх санал гаргах, санал тавих

мэндчилгээ дэвшүүлэх

мэндчилгээний дээд хэлц

Зочин 2018-12-28 09:29:05