ДОЛЬ I
/ яриа /

1. Зусар, бялдууч: доль үсрэх (долигонон зусарчлах), доль хадах (доль үсрэх);


2. Хашир.

доль үсрэх долигонон зусарчлах
доль хадах доль үсрэх
Ижил үг:

ДОЛЬ II

ортоомын төл

С.Өлзийсайхан2015-10-21 09:06:59