ДАНХАР

Данхгар: данхар нум (их нум), данхар толгой (зантгар толгой) - Муу ах нь алба дэлгэрэнгүй... Т. Султаан. Сүмбэр уулс., данхар эвэр (бахим том эвэр) - Данхар цагаан толгой руу нь далан нэг цохиод орхив. Жангар., данхар хавьсгана [ургамал] (толгой томтой нэгэн зүйл хавьсгана).

данхар нум их нум
данхар толгой зантгар толгой
данхар эвэр бахим том эвэр
данхар хавьсгана толгой томтой нэгэн зүйл хавьсгана

Данхар: Жамсранг хэлнэ.

Зээ Жамсрангийн данхар толгойг данхар толгой гэхгүй юм бол өөр хэний данхар толгойг данхар толгой гэх юм бэ? (Монгол ардын түргэн хэллэг)

Зочин 2015-11-05 21:47:45