ДАН IX:
/ хөгжим /

дан их хонх (мөөгүүг нь гуулиар, хэлийг нь төмрөөр хийдэг, голдуу цэргийн бүжгийн хөгжимд ордог, нэг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДАН I

ДАН II

ДАН III:

ДАН IV

ДАН V

ДАН VI

ДАН VII

ДАН VIII

ДАН X: