даавуу бүс
дурдан, торго зэрэг гоё сайхан бөсөөр хийсэн бүс