даавуу шаавуу ~ даавуу шуувуу
бөс даавууны ерөнхий нэр