ян даавуу
хөвөнгөөр нэхэж хийсэн маш нимгэн, зөөлөн бус бараа