ГЯЛТАЛЗАХ

Гялгар өнгөтэй олон юм гэрэлд гялалзах - Мэлтэлзсэн сүү шиг сарны туяанд, гялталзсан шүүдэр сувдан өнгөтэй дэлгэрэнгүй... Ж.Бадраа. Уяхан хорвоон хань.

их үзэсгэлэнтэй харагдах

Зочин 2016-09-21 19:01:38


Гялалзаж их сайхан харагдах

Одод гялталзах

Зочин 2016-12-18 18:25:12