ГҮН I
/ түүх /

1. Манж Чин улсын хэтэрхий дөрвөн зэрэгтний хэргэмийн дөтгөөр зэрэг; дотроо улсын түшээ гүн, улсад туслагч гүн, дэлгэрэнгүй...


2. Феодлын байгууллын таван хэргэмийн тэргүүн зэрэг.

Ижил үг:

ГҮН II

ГҮН III

ГҮН IV

ГҮН V

ГҮН VI

ГҮН VII

ГҮН VIII

ГҮН IX