ГИЙЧИН

Гаднаас ирсэн хүндэтгэвэл зохих хүн; зочин: ирсэн гийчин (ирсэн зочин) - Гаднаас ирэх гийчдийг дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Зохиолууд., айлчин гийчин [хоршоо] (айлчлан ирсэн хүмүүс) - Хэрэв айлчин гийчин ирж, яриа хөөрөө болбол тэр шөнийг нүд хамхилгүй өнгөрүүлнэ гэсэн үг. Б. Нямаа. Бид гурав., зочин гийчин [хоршоо] (зочлон ирсэн хүмүүс) - Гаднаас зочид гийчид ирэх нь тоогүй олон. Д.Нацагдорж. Зохиолууд., ирсэн гийчин буцдаг, орсон бороо арилдаг [зүйр цэцэн үг] (а. Найр хуримыг чиглүүлэх үед хэлдэг хүндэтгэл үг; б. Аливаа юм үзэгдэл, жаргал зовлон хэмээгч нь мөнх бус гэсэн санаа); гийчнээ үзэж будаа гаргаж, зочноо үзэж олбог тавих [зүйр цэцэн үг] (а. Юмыг хүний хэр чинээнд нь тааруулах; б. Бусад хүн ямар байна тийм хариу барих).

ирсэн гийчин ирсэн зочин
айлчин гийчин айлчлан ирсэн хүмүүс
зочин гийчин зочлон ирсэн хүмүүс
ирсэн гийчин буцдаг, орсон бороо арилдаг а. Найр хуримыг чиглүүлэх үед хэлдэг хүндэтгэл үг; б. Аливаа юм үзэгдэл, жаргал зовлон хэмээгч нь мөнх бус гэсэн санаа
гийчнээ үзэж будаа гаргаж, зочноо үзэж олбог тавих а. Юмыг хүний хир чинээнд нь тааруулах; б. Бусад хүн ямар байна тийм хариу барих