ГАЙХАХ

1. Хэрээс хэтийдсэн юм, үзэгдлийг хачирхан шагшиж магтах, муушаах: ихэд гайхах (а. Ихэд хачирхан дэлгэрэнгүй...


2. Үйл явдлыг шийдвэрлэж үл чадан тээнэгэлзэх: гайхаж хоцрох (машид тээнэгэлзэх), гайхаж ядах (шийдэж ядах).

ихэд гайхах а. Ихэд хачирхан гайхаж сайшаах; б. Ихэд хачирхан гайхаж муушаах
шагшин гайхах а. Олноороо хэлэлцэн магтах; б. Олноороо хэлэлцэн муушаах
айх гайхах мэгдэн сандарч тээнэгэлзэх
мэл гайхаж цэл хөхрөх маш их гайхах, алмайрч орхих гэсэн санаа
хоёр хар хэрээ бие биеийнхээ харыг гайхах өөрийгөө мэдэхгүй байж бусдыг бүү муу хэл гэсэн санаа
гайхаж хоцрох машид тээнэгэлзэх
гайхаж ядах шийдэж ядах