вааран гэрийн бялзуухай шавран гэрийн тагтааг айлгах
/ зүйр цэцэн үг /
нөхцөл бололцоо муу үед хүчирхэг зүйл ч өчүүхэн юмнаас сэрэмжлэн болгоомжилдог, нөхцөл бололцоо сайн үед өчүүхэн юм ч хүчирхэг илүү зүйлийг айлгадаг дэлгэрэнгүй...