вааран төмөрлөг
төмөр, шорооны нунтгийг хольж, шатаан гаргаж авдаг хиймэл материал