БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Хийж бүтээсэн юм: үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн (үйлдвэрийн үйлдвэрлэн гаргасан зүйл), хүнсний дэлгэрэнгүй... (хүнсэнд хэрэглэх бүтээгдэхүүн) - Нэгдлээс гишүүддээ өгсөн хүнсний бүтээгдэхүүнд идэшний ногоо, байцаа, төмс орсон байлаа. Л.Түдэв. Нүүдэл.

үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрийн үйлдвэрлэн гаргасан зүйл
хүнсний бүтээгдэхүүн хүнсэнд хэрэглэх бүтээгдэхүүн

дотоодын нийт бүтээгдэхүүн - тухайн улсын нэг жилд үйлдвэрлэсэн бүх юм

Зочин 2015-12-17 16:25:10