БУЛШ

1. Хүний хүүрийг оршуулсан газар: булшны нүх (үхсэн хүн оршуулахаар бэлдсэн нүх) - Ухаж дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Сандо амбан., дөрвөлжин булш (үхэгсдийн хүүрийг оршуулсан дөрвөлжин хэлбэртэй эртний оршуулгын газар), булш малтах (бунхан малтах, шарил ухах), булш ухах (хүн оршуулсан нүх онгичих), булш бумба [хоршоо] (булш бунхан) - Орд харшийг хоосруулагч, булш бумбыг дүүргэгч үхлэнг иртэл... Синдбад далайчийн үлгэр., булш шарил [хоршоо] (хүндэтгэлт дээдсийн оршуулга), оршил булш [хоршоо] (шарил булсан газар), хиргисүүр булш [хоршоо] (эртний хүнийг оршуулсан газар), хүүр булш [хоршоо] (үхэгсдийн цогцос болон оршуулсан газар);


2. Дарж булсан юм: булш дарш [хоршоо] (а. Дарж булсан юм; б. Булшны нүх) - Булш даршнаас тэр хуучныг ухан гаргаж... дэлгэрэнгүй...

булшны нүх үхсэн хүн оршуулахаар бэлдсэн нүх
дөрвөлжин булш үхэгсдийн хүүрийг оршуулсан дөрвөлжин хэлбэртэй эртний оршуулгын газар
булш малтах бунхан малтах, шарил ухах
булш ухах хүн оршуулсан нүх онгичих
булш бумба булш бунхан
булш шарил хүндэтгэлт дээдсийн оршуулга
оршил булш шарил булсан газар
хиргисүүр булш эртний хүнийг оршуулсан газар
хүүр булш үхэгсдийн цогцос болон оршуулсан газар
булш дарш а. Дарж булсан юм; б. Булшны нүх