ОПТИК
/ физик /

Гэрлийн мөн чанар, бодисын харилцан үйлчлэлцлийг судлах физикийн салбар

Шилэн кабель.optic cable

Зочин 2019-10-27 13:55:09