ДАЛЬТОНИЗМ
/ анагаах /

Өнгө ялгахгүй байх харааны гажиг.