эр газар

 хүн малын хөлд гишгэгдэж муудаагүй газар