харын бөө
/ бөө /

бурхны шашны ертөнцийг хүлээн зөвшөөрөөгүй, бөөгийн шашныхаа ертөнцийг үзэх язгуур үзэл санааг хэвээр нь хадгалж ирсэн бөө