үхрийн бөөр шиг
үхрийн бөөр шиг эрээвэр хураавар, янз бүрийн юм холилдсон

эвтэй, найртай, холбоотой, хэлхээтэй.

Энэ бол цөм үхрийн бөөр шиг хоорондоо багсарсан холбоотой зүйл. Ш.Нацагдорж. Мандухай.

Зочин 2015-04-07 09:08:51