БОЛЦОН

Болцгор, бомбогор, бөөрөнхий: болцон сав (бомбогор сав).