АГАМ
/ хуучирсан /

1. Уран илтгэх хэлбэр, урнаар өгүүлэхүй;


2. Уламжлалт сургаал номлол, ариун ном: Агам югти номууд дор сайтар дадсан буй. Турфаны монгол бичгийн дэлгэрэнгүй...