ДОРГИО

1. Доргиох хөдөлгөөн, нүргээн, донсолгоо: доргио дуу чимээ (их нүргээн) - Үй жанжин таны жууз тэрэг донсолгоо доргио ихтэй дэлгэрэнгүй... ААЗ., чичиргээ доргио [хоршоо] (юмны чичирч доргих байдал), доргион дүүгээн [хоршоо] (доргилон нүргэлэх чимээ);


2. Онгироо: доргио авир (хөөрүү авир, дарвимтгай зан).

доргио дуу чимээ

их нүргээн

чичиргээ доргио

юмны чичирч доргих байдал

доргио авир

хөөрүү авир, дарвимтгай зан