ЯЛТАН II

Ялтгар хэлбэртэй юм: ялтан таваг (ялтгар хэлбэртэй таваг), ялтан шанага (ялтгар дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЯЛТАН I

ЯЛТАН III