ЭЭНЭГШИЛ

Ээнэгших үйлийн нэр; дасал.

ээнэгшилтэй

биеийн байдал ээнэгшилтэй

Зочин 2019-04-19 08:33:42


дасах, аливаад дотно мэдрэмж авах

хүүхдийн хувьд энэ нь эцэг эхдээ дасах үүгээрээ таних танихгүй хүн гэж ялгаж чаддаг болох

Зочин 2019-06-04 12:44:45