ЭСГҮҮР II

Дээл хувцасны үлгэр, загвар.

Ижил үг:

ЭСГҮҮР I