ЭСГЭХ II

1. Аливаа зөөлөн хатуу зүйлээр эд хэрэглэл хийхдээ үлгэр загварын дагуу хайчлах огтлох - Сайныг бодсоор явтал дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., дээл эсгэх (дээлийг үлгэр загварын дагуу хайчлах), оёх эсгэх [хоршоо] (ямар нэгэн зүйлийг урлахаар эх загварыг гаргах, оёж хатгах);


2. Иртэй мэсээр юмыг хэрчих огтлох: эсгэх огтлох [хоршоо] (ирт мэсээр зүсэх);
3. Агтлах, хөнгөлөх: үрээгээ эсгэх (үрээгээ хөнгөлөх, засах).

дээл эсгэх дээлийг үлгэр загварын дагуу хайчлах
оёх эсгэх ямар нэгэн зүйлийг урлахаар эх загварыг гаргах, оёж хатгах
эсгэх огтлох ирт мэсээр зүсэх
үрээгээ эсгэх үрээгээ хөнгөлөх, засах
Ижил үг:

ЭСГЭХ I

үзүүлэх гэх мэт

дүр эсгэх

Зочин 2016-08-19 16:46:40