ЭС II

Хориглох утга илтгэх сул үг: эс авах (юмыг авахгүй байх) - Сүрэн шиг сайхан хүүхнийг миний хүү эс дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., эс мэдэх (мэдэхгүй), эс санах (санахгүй байх) - Буурай бие хэзээ боловч үхэхийг эс санав уу? Д.Цэвэгмид. Зохиолын түүвэр., эс чадах (юмыг хийж, биелүүлж давахгүй, ямар нэг шалтгаанаар хийхгүй өнгөрөх) - Албан ажилтай байсан учраас боогдон эс чадав. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., эс өгсөн сайхнаас энэ байгаа муу нь [зүйр цэцэн үг] (муу гэсэн өөрт байгаа юм дээр гэсэн санаа).

эс авах юмыг авахгүй байх
эс мэдэх мэдэхгүй
эс санах санахгүй байх
эс чадах юмыг хийж, биелүүлж давахгүй, ямар нэг шалтгаанаар хийхгүй өнгөрөх
эс өгсөн сайхнаас энэ байгаа муу нь муу гэсэн өөрт байгаа юм дээр гэсэн санаа
Ижил үг:

ЭС I