БИТҮҮХЭН

1. Битүүгийн нэмэгдүүлсэн ба хорогдуулсан утга;


2. Хүнд хэлэхгүй сэтгэлдээ бодох, далдуур: битүүхэн атаархах (дотроо атаархах), битүүхэн дэлгэрэнгүй... (дотроо сэм горьдох), битүүхэн ажиглах (дотроо ажиглах) - Аятайхан зан харилцаатай хүүхдэрхүү байрын тэрхүү багш хүүхнийг битүүхэн ажиглаж байв. Б.Чойндон. Галбын говьд., битүүхэндээ гадарлах (дотроо сэм гадарлах, таамаглах).

битүүхэн атаархах дотроо атаархах
битүүхэн горьдох дотроо сэм горьдох
битүүхэн ажиглах дотроо ажиглах
битүүхэндээ гадарлах дотроо сэм гадарлах, таамаглах

Лол

Лолтдд

Зочин 2019-02-19 21:45:08