эвлэг юм
хүний гарын аяар янз бүр болдог зөөлөн эдлэл