ШИШҮҮХЭЙ
/ амьтан /

Оготно: шишүүхэй оготно (үхэр оготнын нэг төрөл).

шишүүхэй оготно үхэр оготнын нэг төрөл

амьтан

A hamster can not ride bicycle

Зочин 2019-01-21 13:07:37