ШИМҮҮЛЭХ

Хөхүүлэх, соруулах: сүүг нь шимүүлэх (сүүг нь хөхүүлэх, соруулах) - Уураг сүүний дээжээ шимүүлж, дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт., шүүсийг нь шимүүлэх (шүүсийг нь соруулах).

сүүг нь шимүүлэх сүүг нь хөхүүлэх, соруулах
шүүсийг нь шимүүлэх шүүсийг нь соруулах