ШИЙЖҮҮ

Нэг зүйл будаа: шийжүү будаа (шингэн будаа) - Шар будаа, шийжүү будаа сэлтийг мөнгөөр худалдан дэлгэрэнгүй... А.Дашням. Хүрэндэлтийн хүүхэн.