БАЯСАЛ II
/ зурхай /

1. Дорд хоёр зурхай, ерөөсөн дээд нэг зурхай хос хүллийн нэр;


2. Баяслын дээр баясал давхацсан хүллийн нэр.

Ижил үг:

БАЯСАЛ I