БАЯСАНГУЙ II
/ тоо /

1055-тэй тэнцэх 56 оронтой тооны нэр: их баясангуй (1056-тэй тэнцэх 57 оронтой дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БАЯСАНГУЙ I