ШАВШУУРДУУЛАХ

Шавшуураар юмыг цохиулах, гөвүүлэх.