ЧАДЛАРХУУ

Чадлархах зантай, чадлаараа гайхуулдаг.