ЦЭЦЭГЛЭГ

Ургамал ногоо, цэцгийн нь үлэмж сайхан газар.