ЦЭЦЭГЛЭЛ

Цэцэглэх үйлийн нэр: хөгжил цэцэглэл [хоршоо] (хөгжил дэвшил).