ЦУТГАГЧ

1. Цутгах үйлийг гүйцэтгэгч, цутгуурч: цутгагч машин (цутгадаг машин);


2. [шилжсэн] Хээл хахууль өгөгч этгээд: мөнгө цутгагч (мөнгөн хахууль өгөгч этгээд).