ЦУСТ

1. Цус бүхий: цуст идээ (цус бүхий идээ) - Цонхны дор цуст идээг тоншино.дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хор хөнөөлтэй, үхэл зовлон учруулж болохоор - Цуст байлдаан болж ...дэлгэрэнгүй... цуст арга (хорт арга), цуст дайн (хөнөөлт дайн), цуст хэрэг (хөнөөл хэрэг).

цуст идээ цус бүхий идээ
цуст арга хорт арга
цуст дайн хөнөөлт дайн
цуст хэрэг хөнөөл хэрэг