цус гаргах
ан амьтан агнах

Хүн хуурч наймаа хийх

Цус гарган амьдрах нь арчаагүй хүний шинж

Зочин 2019-06-09 22:20:48