ЦУР II

Адууны өвчин.

Ижил үг:

ЦУР I

ЦУР III

ЦУР IV: