ЦУРАВДАЙ
/ амьтан /

Алтан гургалдайн зулзага: алтан цуравдай [амьтан] (хошуу улаавтархан, өнгө цайвар шар, бидэргүй дэлгэрэнгүй...

алтан цуравдай хошуу улаавтархан, өнгө цайвар шар, бидэргүй бялзуухай