ЦУЛЦАС :

цулцас цулцас хийх (цулцгар юмны байн байн хөдлөх).